יום ראשון, 6 בינואר 2019

על ארץ ישראל


ארץ ישראל כמו שאומר רבי נחמן היא אבנים ועפר.היא גשמית איננה בגדר רעיונות.

בתורה נאמר "ופרצת ימינה ושמאלה ...” איננו רעיון בלבד אלא ממש. גבולות הארץ שניתנו לשבטים צריך להגיע אליהם. ולא תמיד הצלחנו.... דוד מלך המשיח עשה מלחמות רבות כדי להרחיב את גבולות הארץ....הוא המשיח, אוהב ה' וכותב ספרי התהילים ומנגן, והוא נאבק לבנות את בית ה'.

התפשטות ארץ ישראל , איננה בגדר "חזקת ארץ ישראל בגלות" אלא ארץ ממש.

אפשר להתוכח באיזו דרך, מלחמה או שלום, הדברות או כמתואר שהגוים נוהרים אלך ומבקשים שיתוף.

אם אתה מסיר את הארץ מישראל אתה מגיע לנצרות, לגלות. הם מחזיקים ברעיונות ללא רגליים , ללא מציאות , ללא ממש..........

שמחת ארץ ישראל יש רק בזכות הארץ. אי אפשר לשמח בחוץ לארץ עם "חזקת "ארץ ישראל. זה שקר.בלי אדמת ארץ ישראל אין ארץ.

התורה טמונה באדמה. התורה והאדמה חד הם. שני פנים לאותו דבר.  לכן צריך לעבוד את האדמה כדי לתת לתורה לנבוע. לכן התורה של חו"ל היא חסרת רגליים וממשות. עיבוד האדמה מביא לידי גלוי התורה. לכן הארץ קדושה ויש מצוות התלויות בארץ. לא רק בגלל שאורך חייהם אז היה קשור לאדמה.
לכן בתורה כל החגים והאירועים והטכסים מתחברים עם האדמה. כי זה המקור אליו צריך לחזור. זו הדרך לתשובה. שיבה ממש לאדמה מחד, ושיבה לה'
ברוחניות. רק קצה אחד מביא לטעות   ותעות ובלבול.
אורך חיינו מושפע או מן המערב או מן הגלות. אחוז החקלאים בארץ קטן ואחוז החקלאים התורניים עוד פחות. אנשי גוש קטיף עשו מהפכה, כאשר עבדו את האדמה  בשמחה  ולמדו תורה. וזה אחוז קטן מאוד. אבל האמת היא תמיד בגדר נקודה.
היום התחילו לקום בתי ספר "רגבים" הלומדים תורה ועובדים את האדמה מתוך אמונה ושמחה. זה העתיד.