יום חמישי, 18 באוקטובר 2012

שמיים וארץ

ב"ה

התחלנו לקרוא ספר בראשית. בהתחלה כתוב : אלוקים ברא את השמיים והארץ. דו-ערכיות ~זה לעומת זה. ביניהם הקב"ה- זו הנמשמה.
אך כעת מדברים על המבנה הבסיסי של העולם המורכב מ"שמיים וארץ". כל העולם כולו הנראה לעינינו , מורכב לפחות משתי יסודות הכרחיים. שמיים והארץ. יסוד המים מתחבר לעפר ויסוד הרוח, ואש מתברים לשמיים.
האדם והעץ בשדה אלה הבריות היחדות המחברים שמיים וארץ. אסור לשכח את הזכות הגדולה שנפלאה עלנו להתעסק עם שמיים וארץ.
כל בריה בעולמנו מורכבת משתי יסודות אלה שהם  ארבע.:רוח, עפר,מים ואש.
 גם אנחנו מורכבים משמיים וארץ. השמיים   מזינים את הנשמה והארץ מזינה את הגוף
אדם ממוצע צריך לדאוג למזונותיו של נשמתו ושל גופו במקביל. 
מזונותיהם של  הגוף הם המלחים של האדמה הנמצאים  בירקות ופרות וגרעינים וכל מה שגדל על האדמה.
 בשורשים והענפים יסודות האדמה בולטים .
נפש  האדם הבאה לידי בטוי בדם, וכן החלק הפנימי הנוזלי של הירק או העץ או הפרי, הוא המזין אותו קשורים לשמיים, התורמים את האור. האור הוא המחייה את הבריה מבחינת חיות ולא מלחים. ללא אור אין חיות בכלל. העלים של הצמחים ניזונים מן האור בתהליך הפוטוזינתזה ויוצרים את הירוק. הירוק הוא החיות. בשפה המדעית קראו לזה ויטמינים.( בלטינית פרוש מחייה). ובכן מקור לויטמינים הוא באור ובצבעים בכלל הנוצרים מן האור ובירוק בפרט.
ובכן האדם צריך במזונותיו לשלב שני יסודות אלו  המובאים אלו מן האדמה ואלו מן האור.
יסודות המלחים שמקורם באדמה חזקים , לא מתכלים ומחזקים. הם עומדים בתנאים קשים ואינם נהרסים בבשול.
לא כן היסודות האתריים שמקורם באור. הם נעלמים מהר אחרי קטפתם, נהרסים בחום ובשמש, בחיתוך וברסוק. לכן יש להנות מהם מיד עם קטיפתם ולשמור אותם בתנאי קרור.,
הם תורמים לקשר שלנו לאל בורא עולם, לצד המוסרי ורוחני שלנו, למצב רוח, לשמחה הפנמית, לכוחות הנפש בכלל.
העולם הזה המובא מן החי הוא מלא חיות= מיקרוקוסמוס חי= חיות קטנות שלא נראים במקרוסקוף שקוראים להם וירוסים וחיידקים, תלוי בנקודת המבט. חיידקים אלה תורמים לבריאות ולשמחה.
במצב של חולי חיידקים אלו תוקפים את הבריה ומערכת ההגנה  החיסונית מופעלת והחולי גובר.
השלוב ביניהם הוא מעשה חכמה
ללא שלוב- שאוכלים מדי הרבה מן החי (ביצים ובשר ודגים) או אוכל תעשייתי נוצרת מערכת חזקה לוקה ברוח חיים, בערכי מוסר, מערכת חיסון חלשה, ללא יכולת להישרדות.
במקרה הפוך- ללא שלוב- אוכלים רק מן הצומח וטרי מתקבלת מערכת עדינה איתנה, רוחנית בכוחות נפש אך לוקה בשרירים ובעצמות
כמובן שיש שלבים בחיים ויש תקופות שצד כזה או היפוכו מתגברים, יש לראות את שילובם בזמן. ולא להיבהל.
יש לשמור על הקשר הזה אל האדמה ואל השמיים כעל שתי מתנות אדירות הבונות אותנו בתבונה רבה.
בשמחה
ארנה