יום רביעי, 21 באוגוסט 2013


 

ב"עה

 

תזונה ובריאות בארץ הקודש

החיים בארצנו הקדושה שונים משבגלות.

1.     חם כאן יותר

2.     כאן יש לנו משימות רציניות בקשר לעם ולארץ ובריאות הצבור היא גורם מכריע

3.     בחו"ל , ארצות הטומאה שם הגוים אוכלים לתאוותם, וכל העולם הפקר לידי בעל הכח

4.     אומנם היהודים שמרו כשרות ברוך שמו בגולה, אך הושפעו ממאכליהם של הגוים. השומן והמתוק , החריף והמשכר  נכנסו למסורת.

מהפכה! הגענו לארץ ישראל! מקום אחר מזג אחר, תפקיד אחר. יש בוודאי מסורות שחייבים לשמור אך יש כאלה שחייבים לעזוב כמו צונט ועוד

התורה אשר באה לעולם לשם תיקון בוודאי חייבת להתחיל מתקון הגוף כדי להגיע לתקון הרוח. מהדברים פשוטים. כולם יודעים שכשרות קובעת את הרכב מחשבותיו של אדם. כשרות הוא תנאי בל יעבור ליהדותנו. כמו הברית מילה , כמו פסח. התורה קובעת שהדם הוא הנפש. ז.א שהרכב הדם שלך קובע את הרכב הנפש.

בא הרמב"ם והוא מלמד אורך חיים בריא.

התורה קבע שבע מינים בהם הארץ התברכה. לפרות אלו יש ברכה מיוחדת, הכוללת את ברכת הארץ וירושלים.

אני שואלת אותכם.: משפחה האוכלת מן הסופר, על מה מברכים? את כח הקניה שיש לכסף............ככל שאורך החיים של האנשים רחוק מן הטבע, הקטיף, המסיק, הגדיד וכו' לא חושבים לברך על הארץ כי אינם חשים איך האוכל מגיע משם.............הרבנים  נמצאים בברוך מה לברך על...........? כאשר לא מכירים במוצר , חסר כל  סימן הכר טבעי. כתוב על העטיפה שעשוי מ............. צריך להאמין להם ולברך?

אינני מדברת על הצד הטכני, אלא על הצד הפנימי. עיקר האכילה באה לשם ברכה. לא בעבור ששבעת ואינך עוד רעב, אלא על הארץ, על ירושלים, על ההשגחה. במאכלים של היום והפרי או הירק אינו מוכר אין על מה לברך. הכוונה שזה מזון ליצר, לטעם ולא לברכה.

זו נקודה בסיסית. השאלה בשביל מה אדם אוכל? אם כדי לא לרעב אפשר לאכול כל דבר – לא משנה. אם כדי להתחזק- לאיזה חיזוק מתכוונים? כי הבשר מחזק את השרירים והירקות מחזקים את הלב......יש להבחין בין מאכלים שונים לפי יעילותם הגופנית? כמו שמאכילים את הפרות לחלב או את התרנגולות לביצים וכו

או אוכלים לשם בריאות, פרוש מאזן הכוחות בגוף לשם בריאות בגוף ושמחה בנפש

או אוכלים לשם ברכה בלי להתחשב להשפעות הגופניות של המאכלים והתוצאה היא חולי...........

או שמא אוכלים כדי ללמוד תורה ולהתקרב אל דברו בשמחה? האפשרות האחרונה היא המסובכת ביותר כי היא כוללת את הבריאות ואת הברכה והחיזוק המאזן. לצערי אלה שאלות שלא עוסקים בהם, ומסתפקים בטעם הפרטי שמקורו בחותם פרטי ארעי, ובהתאם  נראה עולמו הרוחני.  . כולל הלימוד תורה והכוונות הטובות עד שעושים תשובה בעולם הגשמי קודם כל ומשנים תפריט לשם קרבה לדבר ה'.

הדברים הם בגדר מהפכה, כי לא עוסקים בהם. התזונאי הרגיל אין לו מושג אפילו ברמה מה מועיל למה?

התזונאי ברפואה הטבעית כבר יש לו מה לומר, יש לבחון את דבריו ברצינות.

יש מעט אנשי אמונה שעוסקים ברפואה טבעית ואולי יש יותר סכוי .

מן המאורעות שמעסיקים אותנו: מה יכולה לומר לחייל שמחקו לו את המצפון  ומגרש יהודי מביתו?

מה אומר לחייל או שוטר  שיורה באחיו היהודי בחיצים מחושמלים?

אין רחמנות. אלה אנשים חולים ברוח ובגשמי כאחת. חולי בכליות מביא לחוסר מוסר.. פשיטה! אכילת זבל בגיל 30 כבר גומרת את הכליות והאדם יכול לתפקד כמו נאצי.

אחת המשמות הקשות בארץ ישראל היא ההבחנה בין עשיית דין לעומת חסד. איפה מקום הרחמים?

הרוצים להשמידנו במפורש מגיע להם כליה ללא רחמים- הם עמלקים

הטועים והפושעים מבני ישראל צריך לחנך אולי יעשו תשובה- צריך לרחם

עובדי עבודה זרה ונביאי שקר צריך לסלק, אפילו להשמיד. אך תרחם על הגר והאלמנה, והיתומים והרשימה ארוכה.

לשקול דעת הזה בין חסד לדין צריך לימוד תורה, צריך שקול דעת תורה המבחין בין טוב לרע על פי התורה ולא על פי לחצים חיצוניים.

בערת ה' עוד נגיע לשקול דעת של דין וחסד על בסיס בריאות לא לשם יופי אלא שקול דעת תורה

יהי חודש הרחמים  בתשובה מלאה אמן

 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה